Yang dimaksud salat berjamaah Adalah? | Warta Ngetop

Yang dimaksud salat berjamaah Adalah?

Apa yang dimaksud salat berjamaah ? 

Jamaah / Jemaah, dari segi bahasa artinya berkumpul atau bersama-sama. Sedangkan salat berarti ibadah yang dilakukan dengan rukun tertentu seperti takbiartul ihram, membaca alfatihah dan lain sebagainya.

Yang berarti secara sederhana salat berjamaah itu salat yang dilakukan bersama-sama. Salat yang dilakukan bareng ini hukumnya sunnah muakkadah / sangat dianjurkan.

Apa yang dimaksud salat berjamaah ?

Jawabanya adalah:

Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum.

Begitulah jawabannya. Pada intinya jamaah / bareng. Salat jamaah berarti salat yang dilakukan bersama-sama.

Adapun tata cara salat berjamaah:

1. Diawali azan, kemduian iqamah.

2. Barisan / saf di belakang imam diisi oleh Jemaah laki-laki, sedangkan barisan belakang diisi oleh Jemaah perempuan.

3. Di dalam melaksanakan salat berjamaah seorang imam membaca bacaan salat ada yang nyaring (jahr) dan ada yang dilirihkan (sir).

Bacaan yang dibaca dengan keras ketika salat berjamaah:

  • Bacaan takbiratul ikhram, takbir intiqal, tasmi’, dan salam;
  • Bacaan al-Fatihah dan ayat-ayat al-Qur’an pada dua rakaat pertama salat Magrib, Isya, dan Subuh. Begitu juga dengan salat Jumat, gerhana, istisqa, ’idain (dua hari raya), Tarawih dan Witir;
  • Bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca al-Fatihah.

4. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *