Salat yang boleh di jama’ adalah (A) | Warta Ngetop

Salat yang boleh di jama’ adalah (A)

Salat yang boleh di jama’ adalah (A) Salat Zuhur dengan Azar, sebab salat yang diperbolehkan dijama’ adakah salah Zuhur dan Azar, serta salat Maghrib dan Isya.

Salat jama’ adalah salat fardu yang digabungkan. Kata kuncinya digabung. Yang digabung dua salat wajib, dilaksanakan pada waktu bersamaan di salah satu waktu wajib salat.

Misalnya salat Zuhur dan Azar digabung, dilaksankan pada saat salat Zuhur. Di waktu Zuhur tersebut sekalian salat Azar.

Adapaun salat yang diperbolehkan di jamak adalah salat Zuhur dengan Azar, dan salat Maghrib dengan Isya. Makanya jawabanya adalah A.

Salat yang boleh di jama’ adalah…

A. Salat Zuhur dengan Azar.

B. Zalat Azar dengan Magrib.

C. Salat Magrib dengan Subuh.

D. Salat Subuh dengan Zuhur.

Penjelasan

  • Maksud soal: salat yang diperbolehkan di jama’.
  • Kata kunci: jama’.
  • Jawabannya adalah A.

Dalam belajar online kali ini, kata kuncinya adalah salat jama’ atau digabung. Nah, salat yang boleh digabung pelaksanaannya, ada dua yaitu Zuhur dan Azar, serta Magrib dan Isya.

Dari pilihan jawaban adanya pada pilihan A. Berikut ini keterangan dalam buku paket kelas 7:

Salat yang boleh di jama' adalah
  • Sedangkan B, C dan D salah.

Azar dengan magrib salah, karena salat ini tidak boleh dijamak, yang boleh itu zuhur dengan azar. Maka B salah.

C juga salah, karena magrib hanya boleh dijamak dengan Isya bukan subuh. Begitupun D salah, sebab salat subuh tidak boleh dijamak.

Kunci Jawaban

Salat yang boleh di jama’ adalah

(A) Salat Zuhur dengan Azar, sebab salat yang boleh dijamah adalah Zuhur dengan Azar, dan Magrib dengan Isya.

Jawaban diverifikasi BENAR 💯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *