Apa yang kamu ketahui tentang salat jama’ ? (Jawabannya) | Warta Ngetop

Apa yang kamu ketahui tentang salat jama’ ? (Jawabannya)

Apa yang kamu ketahui tentang salat jama’ ? berikut pembahasan dan penjelasan serta kunci jawabannya, mengenai yang dimaksud salat jamak.

Jama’ artinya menggabungkan atau menyatukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh HR Muslim disebutkan bahwa: “Dari Anas r.a., ia berkata : Apabila Nabi Muhammad saw. hendak menjama’ antara dua salat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan salat Zuhur hingga awal waktu Azar, kemudian beliau menjama’ antara keduanya.” (H.R. Muslim).

Dari hadis di atas, jelas bahwa jamak berarti menggabungkan dua salat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja.

Apa yang kamu ketahui tentang salat jama’?

Jawab:

Salat jama’ adalah salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan, yang berarti salat yang dilakukan dengan menggabungkan dua salat fardu dalam satu waktu salat saja.

Begitulah jawabannya. Pada belajar online kali ini, kata kuncinya adalah salat jama’. Yang pada intinya menggabungkan.

Yang digabungkan dua salat fardu, dan dikerjakan pada satu waktu salat. Adapun salat yang boleh dijama’ adalah salat Zuhur dan Azar, serta salat Maghrib dan Isya.

Sedangkan pelaksanannya boleh di waktu salat pertama, misalnya salat Zuhur dan Azar, dilakukan pada waktu salat Zuhur.

Atau boleh juga dilakukan pada waktu salat yang kedua, misalnya salat Zuhur dan Azar, dikerjakan pada waktu salat Azar.

Berikut ini keterangan dalam buku paket kelas 141:

Apa yang kamu ketahui tentang salat jama'

Kunci Jawaban

Apa yang kamu ketahui tentang salat jama’

Berikut kunci jawaban yang benar megenai salat jama’: 🙋‍♂️✅💯

Apa yang kamu ketahui tentang salat jama'

Catatan: jawaban di atas dikutip dari kunci jawaban guru. Sebenarnya siah sama dengan yang ada di materi halaman 141.

Soal: Apa yang kamu ketahui tentang salat jama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *