Bila kita meng-qasar salat Zuhur dan Azar berarti kita melaksanakan salat (A) | Warta Ngetop

Bila kita meng-qasar salat Zuhur dan Azar berarti kita melaksanakan salat (A)

Bila kita meng-qasar salat Zuhur dan Azar berarti kita melaksanakan salat (A) 2 rakaat Zuhur dan 2 rakaat Azar, karena sala qasar adalah meringkas salat fardu yang 4 rakaat jadi 2 rakaat.

Maka berarti Zuhur yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, kemudian Azar yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, berarti masing-masing adalah 2 rakaat.

Sehingga jawabannya ada pada pilihan yang A.

Bila kita meng-qasar salat Zuhur dan Azar berarti kita melaksanakan salat…

A. 2 rakaat Zuhur dan 2 rakaat Azar.

B. 2 rakaat sekaligus Zuhur dan Azar.

C. 4 rakaat Zuhur dan Azar.

D. 8 rakaat Zuhur dan Azar.

Penjelasan

  • Maksud soal: rakaat salat apabila Zuhur dan Azar diqasar.
  • Kata kunci: qasar.
  • Jawabannya adalah A.

Pada belajar online kali ini, kata kuncinya adalah qasar, yang berarti meringkas salat fardu 4 rakaat jadi 2 rakaat.

Makanya kalau Zuhur dan Azar diqasar, berarti masing-masing 2 rakaat. Sehingga jawabannya adalah A. Berikut ini keterangan dalam buku paket kelas 7 pada halaman 146:

Bila kita meng-qasar salat Zuhur dan Azar berarti kita melaksanakan salat
  • Sedangkan B, C dan D salah.

Kalau dua rakaat Zuhur dan Azar, berarti dari 4 rakaat jadi 1 rakaat dong. Padahal qasar meringkas 4 jadi 2. Makanya B salah.

Lalu 4 rakaat kurang tepat, sebab per salatnya 2 rakaat, bukan sekaligus. Lalu 8 rakaat berarti tidak diringkas / qasar makanya D salah.

Kunci Jawaban

Bila kita meng-qasar salat Zuhur dan Azar berarti kita melaksanakan salat

(A) 2 rakaat Zuhur dan 2 rakaat Azar, sebab salat qasar adalah meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat.

Jawaban diverifikasi BENAR 💯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *